Följande sida innehåller ett antal insamlade dialektord som används eller har använts i Halland.

En lista över halländska ord:

Ord Betydele Utbredning
A
Ad Åt Halland, Skåne, Bornholm
Agebräda Åkbräda, kusksits Halland, Skåne
Agårr Åker Halland, Skåne
Aina Allena, ensam Halland, Bornholm
Alika Kaja Halland, Skåne, Bornholm
Alleredan Redan Halland, Skåne
Annatråden Andtruten Halland
Aven Fuktig ängsmark, utmark Halland
B
Bagbå Återbud Halland
Bagenomm Bakom Halland, Skåne
1. Balle 2. Balla Skinka el. testikel (på människa) 1. Halland, Skåne 2.Bornholm
Bangen Rädd, ängslig Halland, Skåne
1. Barhoad/Barhoed 2. Baoaded Barhuvad 1. Halland, Skåne 2. Bornholm
Betuttad 1. Besvärad 2. Olyckligt kär Halland, Skåne, Bornholm
Binne/binge Handstickning Halland
Bjer, bjär Berg, kulle Halland, Skåne, Bornholm
Ble Bli Halland, Skåne
Bli ve Fortsätta, behålla Halland, Skåne, Bornholm
Bloa Blöda Halland, Skåne
Boa Affär Halland
Bog Bok Halland, Skåne, Bornholm
Bonka/Bonke 1. Bunke 2. Hög Halland, Skåne, Bornholm
Bonna Lägga grund, grunda Halland, Skåne
Bonn Botten Halland, Skåne, Bornholm
Bor Bord Halland, Skåne, Bornholm
Branngul Orange Halland, Skåne
Brige Besvär Halland
Brigesam Besvärlig Halland
Bräcka Backe Halland
1. Bränne 2. Brænje Ved, bränsle 1. Halland, Skåne 2. Bornholm
1. Bug 2. Boslash;g Buk 1. Halland, Skåne 2. Bornholm
Buged/bugen 1. Fet, tjock 2. Gravid Halland, Skåne
Byring Skräp, bråte Halland
Bålna Svälla av fukt eller väta Halland, Skåne
Bås Halm eller rester av halm och skräp Halland
1. Böda/bötta 2. Bøda Laga eller reparera, lappa 1. Halland 2. Bornholm
Böla Gråta Halland, Skåne
1. Bör/Rullebör 2. Jaulbør Skottkärra 1. Halland, Skåne, Bornholm 2. Bornholm
D
Dabba sig Bära sig klumpigt åt, begå misstag Halland, Skåne
Detta (Detta, datt dottet) Falla (Falla, föll, fallit) Halland
Doskvär Ruskväder Halland
Dratta Ramla Halland, Skåne, Bornholm
Droffsa Springa med långsamma, tunga steg Halland
Dråsa Falla tungt Halland, Skåne
Dråse Hög, hop spec. sc. säadråse sädhög Halland
Dura au Svimma, domna Halland
Dura te Slumra till Halland
Dål(l)i Sjuk Halland, Skåne
Däga Flicka Halland
Dägakräk Flickstackare Halland
Däven Slapp, fuktig Halland
E
Eda (åd, åeden) Äta (åt, ätit) Halland, Skåne, Bornholm
1. Ena 2. Eina Ensam 1. Skåne, Bornholm 2. Halland
Ente Inte Halland, Skåne, Bornholm
F
Faelkafora Folkvett Halland
Fastlagsbulle Semla Halland, Skåne
Fesen Taskig, opålitlig, oärlig Halland, Skåne
Fjane, fjåne Narr, dåre Halland, Skåne
Fjolleter Mycket skämtsam, tokig, besynnerlig Halland, Bornholm
Fjöl Bräda Halland
Flabb Mun Halland, Skåne, Bornholm
Flabbadra Skämtsamt Kyss Halland
Flane Påflugen tok, en som far fram utan eftertanke Halland
Fläbba Hänga läpp, lipa Halland, Skåne
Fork Högaffel, hötjuga Halland, Skåne
Främmat Gäst, besökande Halland, Skåne
1. Ful 2. Faul Fågel 1. Halland, Skåne 2. Bornholm
Fyle 1. Fjäderfä 2. Uttryck för dåligt folk och pack Halland
Förveden Nyfiken, vetgirig i negativ bemärkelse Halland, Skåne
Fälleben Krokben Halland, Skåne
Färe Smitta, äv. sc. Halland
Va e pau färe? Vad är i görningen?
Fösa Skjuta, släpa Halland, Skåne
G
1. Gaba 2. Gava Gapa 1. Halland, Skåne, Bornholm 2. Bornholm
Gada, Gader Gata, Gator Halland, Skåne och Bornholm (mjukt ”d”)
Gaorboar/Gaurboar Grannar Halland
Gjida Gitta Halland, Skåne och Bornholm
Gloffa Stort hål, tomrum eller ojämnhet i t.ex. en väg Halland
Glytt, Glått, Glött Barn Halland, Skåne
Goenisse Hustomte Halland
Gohällig Gemytlig, sympatisk, trevlig, bra Halland
Gostånnt Gott om tid Halland
Grina Skratta Halland, Skåne, Bornholm
Grisk 1. Oförfärad, djärv 2. Ivrig, glupsk 1. Halland 2. Halland, Bornholm
1. Gronna 2. Gronga Grunda 1. Skåne 2. Bornholm
Gronna Fundera Halland
Gularödder Morötter Halland, Skåne, Bornholm
H
Halstör, halstaver Mager lax som övervintrat i färskt vatten Halland
1. Hava 2. Have Trädgård, hage 1. Bornholm 2. Halland, Skåne
1. Here, Haire 2. Horra Pojke, yngling, ogift dräng 1. Halland 2. Bornholm
Hiad/Hied Ivrig, otålig Halland, Skåne
Hialös Hejdlös, oresonlig, otålig Halland, Skåne
Hinn dan Härom dagen Halland
Hinnbär Hallon Halland, Skåne, Bornholm
Hinsida På bortre sidan Halland, Skåne
Hong/Honj Hund Halland, Skåne, Bornholm
Horrevind Virvelvind eller hastigt susande vindkast Halland
Hossa, håsa Strumpa Halland, Skåne, Bornholm
Hua sig Lugna ner sig Halland, Skåne
Husaly Husrum Halland, Bornholm
Hydda Städa, putsa, pryda Halland
Hylebaur Skottkärra Halland
Hylle Fläder Halland, Skåne, Bornholm
Hålabäcka Gullkrage, gul prästkrage Halland
Håler Urholkad, tom Halland
Hålsolten, Haulsolten Utsvulten, vrålhungrig Halland
Hång Sniken, snål, hagalen Halland
Håsa Strumpa Halland, Skåne, Bornholm
Håsebonn, Hossebann Strumpeband Halland, Skåne
Häll Lycka, välgång, tur, trevnad Halland, Skåne
Hän Halland, Skåne
Var ska du hän?
Hätta Mössa, diverse huvudbonader Halland, Skåne
I
I jåns Nyss, bara för stund sedan Halland
Illavåren Dålig, otymplig, obekväm, ful eller elakartad Halland
Illtyg Rackartyg, elakheter Halland, Skåne
1. Inkörsel 2. Indkörsla Infart 1. Skåne 2. Halland
J
Jams Dumt prat, skämt Halland, Skåne
Jirig Tidig Halland
Jiriger Väldigt tidig Halland
Jyb Djup Halland, Skåne
Jisses Jösses Halland, Skåne
Jäv Utmärkt, präktig, god, ypperlig, förträfflig Halland
Jämte Bredvid Halland, Skåne
K
Kaga Kaka Halland, Skåne, Bornholm
Keligt Tråkigt Halland
1. Kje(d) 2. Kjiv Ledsen, uttråkad 1. Halland, Skåne 2. Bornholm
Kjylling Kyckling Halland, Skåne, Bornholm
1. Kjälling 2. Kjælljin(g) Kattunge 1. Halland, Skåne 2. Bornholm
Kjältring Tattare, landstrykare Halland
Kjänning Bekant, en bekant person Halland
Kjöbebrö Bröd och kakor som införskaffats från konditoriet eller bageriet Halland, Bornholm
Klaina Breda, smör på bröd t.ex. Halland
1. Klena 2. Klen Klenett 1. Halland, Skåne 2. Bornholm
Kloss innté Tätt intill Halland, Bornholm
Kläga Klandra orättvis Halland
Klär Kläder Halland, Skåne, Bornholm
Kodd Penis Halland, Skåne
Koga Koka Halland, Skåne
Kogebog Kokbok Halland, Skåne
Krapp Trång Halland
Kravi/kagig Högfärdig, morsk, viktig, mallig Halland, Skåne
Kringlet Krökt Halland, Bornholm
Käravåren Stolt, Karlakarl Halland
Ködd Ett starkt vardagligt ord, testikelpung Halland
L
La Väl Halland
1. La va 2. La vär/vara Låt vara, låt bli 1. Halland 2. Skåne, Bornholm
Ladder Innetofflor Halland
Lanscha Eka ( båt ) kommer troligen från engelska launch, den eka som pitprops skutorna använde för att ro i land med när man låg för ankar. Halland
1. Lase 2. Las Trasa 1. Halland, Skåne 2. Bornholm
Laungavi Långsint Halland
Lava 1. Trava, stapla 2. sc. ”Ah, det där måste vara lavat!” Halland. Skåne
Det där måste vara tillgjort
Lide Lite Halland, Skåne och Bornholm
Lig Bra, utmärkt, förträfflig Halland
Litta Lite Halland, Skåne
Lomma Ficka Halland, Skåne, Bornholm
Lommedug Näsduk Halland, Skåne
Lommeflaska Fickplunta Halland, Skåne
Luda Liten byggnad, skjul Halland
1. Luga 2. Løgga Rensa ogräs 1. Halland, Skåne 2. Bornholm
Luna Lynne, sinnesstämning Halland
Lunken Ljum Halland, Bornholm
Ly Lugn, skydd Halland
1. Lycka 2. Lyjkkja Inhägnat jordstycke, täppa, liten åker 1. Halland 2. Bornholm
Lygna pau Mojna Halland
Lyse Ljus Halland, Skåne, Bornholm
Låcka Stänga, låsa Halland
Lägga ud Bli tjock Halland, Skåne, Bornholm
Löske Lös och ledig Halland
Löskefaelk Löst folk, lösdrivare Halland
M
Marne Morgon Halland
Milla pau Töa Halland
Måckligt Bekvämt Halland
Mög 1. Smuts 2. Av dålig kvalitet Halland, Skåne, Bornholm
Möged Smutsig Halland, Skåne
Mölla Väderkvarn Halland, Skåne, Bornholm
N
Nabo Granne Halland, Skåne, Bornholm
Nokk Nog Halland, Skåne, Bornholm
Nälla, -or Nässla Halland, Skåne, Bornholm
Näst Stygn Halland
1. Nögel 2. Nøjel Nyckel 1. Halland, Skåne 2. Bornholm
O
Ohällig Otrevlig, elak, otäck (om person), motsats till gohällig Halland
Ongafyle Barn negativ betydelse Halland
Or Ord Halland, Skåne, Bornholm
Ormatyg Sammanfattande term för sådant som är besvärligt och ställer till problem Halland
Orkehull En mer positiv betydelse av överskottsfett Halland
P
Pagaväre, pågadrul Pojkvasker Halland, Skåne
Pannejern Stekpanna Halland, Skåne
Patte Bröst Halland, Skåne, Bornholm
Patteglått Dibarn, spädbarn Halland, Skåne
Pelar I sammanhanget: ”Var este pelar?” (Var är du någonstans?) Halland
1. Pessemyra 2. Pissemyra Röd stackmyra 1. Halland 2. Skåne, Bornholm
Pesseträngd Kissnödig Halland, Bornholm
Piba Pipa Halland, Skåne, Bornholm
Pinnaso/Pingaso Igelkott Halland, Skåne
Pirra Ha samlag Halland, Skåne
Plada Fläck Halland
Pladoska/pladuska Stor fläck Halland
1. Pese 2. Posse 3. Påssa Påse 1. Halland 2. Skåne 3. Bornholm
Pottemagare Krukmakare Halland, Skåne
Praden Pratsam Halland
Prega 1. Peka, sticka 2. Peta Halland, Skåne
Pryla Prygla, Aga Halland, Skåne, Bornholm
Puda Kudde Halland
Putt Sur Halland, Skåne
Putta Knuffa, stöta till Halland, Skåne
Påg Pojke Halland, Skåne
Pågatös Pojkflicka Halland, Skåne
Pärer, Peteter Potatis Halland, Skåne
Pölsa Korv Halland, Bornholm
Pötta Skål Halland
R
Rabba 1. Riva, lösa, 2. Rova Halland, Skåne
Rabbemos Rotmos Halland, Skåne
Raddet Dålig Halland
Radänga, Ralänga Lång rad, lång ramsa Halland, Skåne
Raeden Rutten Halland
Reb Rep Halland
Redig Rejäl, duktig Halland, Skåne
Resta/rista Skaka Halland, Skåne, Bornholm
Råddet Invecklat, besvärligt Halland, Skåne
Ränneskidar Diarré Halland, Skåne
Räli(g) Äcklig, otäck, avskyvärd, ful Halland, Skåne, Bornholm
Rättså Ganska Halland, Skåne
S
Schossta Andas häftigt Halland
Sjabba Sladdra, pladdra, gräla Halland
Sjanne meg Usch då Halland
Sjane Tokstolle Halland
Skickebå Sändebud Halland
Skorpmjöl Ströbröd Halland, Skåne
Skrabba 1. Kärnhus, skrott 2. Om ett illasmakande äpple 1. Halland, Skåne 2. Bornholm
Skrauen Illa Halland
Skräppa Skryta Halland
Slabb Slask, söl Halland, Skåne
Slabbespann Slaskhink Halland, Skåne
Slydder, sludder Struntprat Halland, Skåne
Smagar Smakar Halland
Smur Smord eller inställsam Halland
Snottra 1. Hoptrasslad garnhärva 2. Härva som inte är lätt att reda ut Halland
Solten/Sulten/Sylten Hungrig. Halland, Skåne
Speda Trästicka, strumpsticka Halland
Spänska Lägga bort dialektspråk och tala tillgjort fint. Anses ibland fisförnämt Halland
Strybaknuda Adamsäpple Halland
1. Sträte 2. Sträde Bygata, Trång väg 1. Halland 2. Halland, Skåne, Bornholm
Stycke/Stikke Åker Halland, Skåne
Stölleter Tokig, stöllig Halland
Störna Stulna Halland
Sulahånn Gamhungrig person som väller i sig maten Halland
Sviskon Katrinplommon Halland, Skåne
Säckakärra Pirra Halland, Skåne
Sätta au Magra Halland
T
Tarabba När något försämras eller någon magrar märkbart Halland
Tocka deg Flytta dig Halland
Toppalua Toppluva Halland, Skåne
Tosed Tokig Halland, Skåne, Bornholm
1. Tosing, 2. Tosse, tossa Tokstolle, galning 1. Halland, Skåne 2. Halland, Skåne, Bornholm
Tradig Tråkig, trist Halland, Skåne
Träbonna Trätofflor Halland, Skåne
Tvärbugad Väldigt mätt Halland
Tösapåg Flickpojke Halland, Skåne
U
1. Udkörsel 2. Udkörsla Utfart 1. Skåne 2. Halland
Udskåren Utskuren Halland, Skåne, Bornholm
Uga Vecka Halland, Bornholm
Uhällig Elak Halland
Usla sig/seg Beklaga sig, göra sig ynklig Halland, Skåne
V
Vann Vatten Halland, Skåne, Bornholm
Vapelan/Vaplar Var någonstans Halland
Vase Liten stackare, slarver Halland
Vekommen Villrådig Halland
Vära Världen Halland
Å
Åppepo På övre våningen Halland, Skåne
Ä
Änne Ända, slut Halland, Skåne, Bornholm
Äxa 1. Reta till vrede, gräla 2. Uppvigla, hetsa Halland
Ö
Ölägga 1. Ödelägga 2. Slösa 1. Halland, Skåne, Bornholm 2. Halland
Har du fler halländska ord, skicka dessa till markus@celit.se